Kaart tonen: Aan Uit

Zonder titel

Tseard Visser

Brons Pasteurweg, in Dr. Zamenhofpark, ten hoogte van Swammerdamstraat 23 1966

Dit Esperanto-monument van Tseard Visser  werd geschonken door de Friese afdeling van de Esparantisten (Frisa Esperantisten Rondo). Het werd in 1966 onthuld door toenmalig burgemeester Harmsma.

Tseaerd Visser was van oorsprong fysiotherapeut en CIOS-, maar besloot toch te kiezen voor het beeldend kunstenaarschap. Hij was getrouwd met de schilderes Mare van der Woude. In de jaren ‘60 stichtte hij de kunstenaarsgemeenschap Haudmare en maakte een voormalige school tot atelier- en expositieruimte. Zijn sculpturen worden gekenmerkt door een geabstraheerde, licht geometrische stijl die de interactie aangaan met open en gesloten ruimtes.

afdrukken