Kaart tonen: Aan Uit

Zonder Titel

Henk Rusman

Geschilderd staal It Leechje, nabij dorpshuis It Leechje 1986

Henk Rusman werd opgeleid aan de Stadsacademie te Maastricht en daarna in dezelfde plaats aan de Jan van Eyck Academie. Na zijn studie vestigde hij zich omstreeks 1980 als beeldend kunstenaar in het Friese Oudebildtzijl. Sindsdien heeft hij veel werken in de openbare ruimte van Noord-Nederland gerealiseerd. Rusman zijn werk is een balans van constructivistische uitgangspunten en locatie-specifieke omstandigheden.  Hij kijkt dus niet alleen naar materiaal, ritme of volume, maar hij houdt ook rekening met lichtval en veranderingen die zich (onder meer als gevolg van de wisselende seizoenen) voordoen in de omgeving.

afdrukken