Kaart tonen: Aan Uit

Mercuriusfontein

Gustav Adolf Bredow

Brons, Natuursteen Wirdumerdijk 34 1923

Een bronzen beeld van Mercurius, de god van de handel, bekroont de fontein. Het beeld staat op een sokkel met op de hoeken kinderen met vissen. De sokkel staat in een schaalvormig bassin met vier figuren die stroomgoden en –godinnen verbeelden. De fontein stond oorspronkelijk op het Zaailand, maar is in verband met de herinrichting hiervan verwijderd. Het kunstwerk
is in 2012 herplaatst op deze locatie.

In 1916 schreef de VVV Leeuwarden een prijsvraag uit voor het ontwerpen van een fontein op het Stationsplein. De eersteprijswinnaar kon om verkeerstechnische redenen zijn plan niet uitvoeren. In 1921 werd het plan opnieuw gelanceerd. Prof. Gustav Adolf Bredow (1875 – 1953) uit Stuttgart kreeg de opdracht om voor de stad Leeuwarden belangrijke thema’s als landbouw, veeteelt, visserij, handel en verkeer uit te beelden. De locatie was nu niet meer het Stationsplein, maar het Wilhelminaplein. Op 3 oktober 1923 werd de fontein onthuld. Bredow had de beelden in Duitsland laten uitvoeren door meesterbeeldhouwer K. Kirchmair uit Grunsfelt en de Leeuwarder architect Andries Baart sr. verzorgde het betonnen fundament en de water technische werken evenals de inrichting van de directe omgeving.

De fontein heeft een vierkant grondplan met uitbollende zijden en op de hoeken (lege) sokkels. Uit het verdiepte bassin rijst een ronde middenpartij op, die viermaal onderbroken wordt door sokkels met beelden. De middenpartij omsluit vier sectorvormige bassins. De zijkant van de middenpartij is geprofileerd en de bovenrand gegroefd. Op de voorste sokkel is een liggende,naakte man afgebeeld, die een helmstok vasthoudt (verkeer). Op de linker sokkel is een zittende naakte vrouw afgebeeld met een vis (visserij), terwijl op de rechtersokkel een dito vrouw met een sikkel in haar hand zit (landbouw). Aan de achterzijde is een liggende naakte man afgebeeld, voor een staande stier (veeteelt). Te midden van deze figuren staat op een voetstuk een komvormig rond bassin, dat in vier groepen van vier is voorzien van overloopgaten in ovalen. In dit bassin staat een achthoekige zuil op een ronde basis, die voorzien is van versieringen in de vorm van driehoeken en bewerkte rechthoeken en ruiten. Tegen de zuil in het midden staan vier putti, die water spuwende dieren vasthouden. Bovenop de zuil staat een bronzen Mercurius, de mythologische Romeinse god van de handel, reizigers en winst. Voor op de zuil bevindt zich de inscriptie: VVV MERCURIUSFONTEIN 1923.

afdrukken