Kaart tonen: Aan Uit

Landschapskunstproject

Gerlof Hamersma
Bertus de Jong

Hout, Lood, Staal Himpenserdyk, bij brug 1993

Het kunstwerk bestaat uit een paar cirkels in het landschap. Bij de Hempsenser brug is een cirkel van palen in het water geplaatst, ver daarbuiten in de weilanden staan houten schermen, en ook het gemaaltje is met een scherm 'aangekleed'. Dorpsbelang liet op deze wijze de grenzen van het dorp vastleggen. Door de uitbreiding van Leeuwarden in zuidelijke richting kwam een deel van het kunstwerk te vervallen. De symbolische buffer met de stad werd na 2000 geleidelijk weer hersteld. Door de dorpsbewoners werd vierenhalf hectare verwaarsloosde grond veranderd in boerenland zoals het ooit was. Er zijn meidoornheggen geplaatst en er lopen roodbonte koeien. In 2006 werd het nieuwe boerenland door wethouder Bleize geopend.

afdrukken