Kaart tonen: Aan Uit

Piter Jelles Troelstra

Hildo (Hildebrand Lucien) Krop (1884 - 1970) Meer informatie

Brons, Travertin Oldehoofsterkerkhof, nabij Oldehove 1961

Piter Jelles Troelstra is vooral bekend geworden als de grote socialistische voorman die mede aan de wieg stond van de SDAP, de Sociaal Democratische Arbeiders Partij, voorganger van de Partij van de Arbeid. Hij werd geboren in 1860 in Leeuwarden, maar groeide op in Stiens. Al in zijn jeugd schreef hij in het Fries gedichten en was hij betrokken bij allerlei literaire activiteiten die hij na zijn vestiging als advocaat in Leeuwarden zou voortzetten. In 1888 trouwde hij met Sjoukje Bokma de Boer, onder het pseudoniem Nienke van Hichtum een bekend kinderboekenschrijfster.

Het paar ging in 1893 naar Amsterdam. Daar richtte Troelstra zich steeds meer op de verwezenlijking van zijn socialistische idealen. Hij was lange tijd voor de SDAP lid van de Tweede Kamer en drie jaar lang hoofdredacteur van het dagblad Het Volk. Hij was een fel antimonarchist en riep in 1918 tevergeefs op tot een socialistische revolutie in navolging van die in Rusland. In 1930 stierf Pieter Jelles Troelstra in Den Haag.

De beeldhouwer Hildo Krop heeft hem in zijn beeld bij de Oldehove niet voor niets voorgesteld als een redenaar achter een lessenaar met de arm bezwerend opgeheven. Krop is een van de bekendste Nederlandse beeldhouwers van de eerste helft van de vorige eeuw.

Het beeld is in 1992 verplaatst van de oostkant naar de westkant van het plein.

afdrukken