Kaart tonen: Aan Uit

Us Heit

Bart (Bartholomeus Johannes Wilhelmus Maria) van Hove (1850 - 1914) Meer informatie
Willem Molkenboer

Brons, Graniet, Graniet (roze) Hofplein 1906

Standbeeld van Willem Lodewijk van Nassau-Dietz (Dillenburg 1560 – Leeuwarden 1620), de eerste stadhouder van Friesland en bijgenaamd “Us heit” (Onze vader). Willem Lodewijk is afgebeeld als legeraanvoerder, in harnas met een commandostaf in de rechterhand en de linkerhand op het gevest van zijn zwaard. Het beeld staat op een roze granieten sokkel.

Het beeld, geplaatst tegenover het Stadhouderlijk Hof, is op 15 september 1906 door koningin Wilhelmina onthuld.

afdrukken