Kaart tonen: Aan Uit

Karnster

Jits Bakker Meer informatie

Baksteen, Brons Nieuwestad, bij Waaggebouw 1979

Beeld van een vrouw die boter staat te karnen. De Waag deed in de middeleeuwen dienst als boter en kaaswaag.

Geschenk ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de RABO-banken in Nederland.

afdrukken