Kaart tonen: Aan Uit

Standbeeld van Baron Rengers

Hildo (Hildebrand Lucien) Krop (1884 - 1970) Meer informatie

Brons Westerplantage, t.h.v. rotonde Westerplantage en Vrouwenpoort 1955

Borstbeeld ter nagedachtenis aan Theodorus Maria Theresius van Welderen baron Rengers (Leeuwarden 1867 - Leeuwarden 1945), een liberaal politicus. Hij was lid van de Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten van Friesland en Eerste Kamerlid. Als deskundige op landbouw- en waterstaatkundig gebied zette hij zich onder andere in voor de afsluiting van de Zuiderzee en was hij een van de oprichters van de Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken.

Tien jaar na zijn overlijden werd het beeld op 21 september 1955 onthuld door Pieter Sjoerds Gerbrandy, minister-president van Nederland gedurende de Tweede Wereldoorlog.

 

 

afdrukken