Kaart tonen: Aan Uit

De Poort

KunstKring Camminghaburen

Beton, IJzer, Trespa Grovestins, Frittemastate 2018

Het idee voor dit kunstwerk is ontstaan in 2014 tijdens een brainstormsessie van de KunstKring Camminghaburen en is afkomstig van Dick van der Gulik (1951-2016). Het is een hedendaagse geabstraheerde weergave van het poortgebouw dat ooit toebehoorde aan de in 1810 afgebroken Camminghaburg waaraan de wijk haar naam te danken heeft. De afmetingen zijn gebaseerd op de ‘werkelijke’ afmetingen die zijn afgeleid van afbeeldingen op oude schilderijen en gravures. Het uiteindelijke ontwerp is gemaakt door Adema Architecten uit Dokkum. Dankzij subsidies van het wijkpanel en het Mienskipsfonds Leeuwarden kon in juni 2017 worden begonnen met de uitvoering. Die is gedaan door medewerkers van Bouw & Restauratie de Terp BV uit Driezum. De Poort is begin november 2017 op de rotonde geplaatst en op 24 maart 2018 officieel “geopend”.

afdrukken