Kaart tonen: Aan Uit

Monument voor Arjen Sevenster

Jerre Hakse

Baksteen, RVS, Staal Uniawei, Hynstewaed 1975

Opgericht ter nagedachtenis van Arjen Sevenster, die op 27 juli 1973 op 92 jarige leeftijd in St. Annaparochie overleed. Hij werd te Stiens geboren en heeft zijn leven lang gestreden tegen particulier grondmonopoly en voor gemeenschapsbezit van de grond. Ook redigeerde hij 25 jaar lang het blad   “Ons Erfdeel” van de vereniging “Recht en Vrijheid”.

afdrukken