Kaart tonen: Aan Uit

It each fan Stiens

Ids Willemsma (1949) Meer informatie

Beton, Gelakt staal Moundyk, Lege Hearewei 2013

Het kunstwerk stond aanvankelijk aan Uniawei, maar door dorpsvernieuwing moest het wijken. Na een aantal jaren bij gemeentewerken te hebben gestaan is het in 2013 geplaatst op de huidige locatie.

afdrukken