Kaart tonen: Aan Uit

Scheppend

Jan Pieter de Graaf

Beton, Cortenstaal, Graniet Greate Buorren 5 2006

Sinds 2001 beschikt de gemeente Leeuwarderadeel over een Fonds ”Beeldende Kunst”, van waaruit bij voldoende financiële middelen een beeldend kunstwerk kan worden gefinancierd. Uitgangspunt bij het hierbij voor ogen staande beleid is, dat ieder van de zeven genoemde dorpen in de loop van de jaren een bij het betreffende dorp passend beeldend kunstwerk krijgt.

In 2006 heeft het voornoemde beleid er toe geleid dat in het dorp Britsum het eerste beeldende kunstwerk kon worden gerealiseerd. Dit kunstwerk heeft binnen het voor Britsum gekozen thema “Terpafgravingen in de meest brede zin van het woord” de titel “Scheppend” gekregen. Britsum is in onze gemeente een dorp waar het afgraven (de kaalslag) van een terp heel duidelijk naar voren komt en op deze manier is geprobeerd de herinnering in stand te houden aan alles wat er zich rondom terpen en terpafgravingen heeft afgespeeld. Bij “Scheppend” is dit op een heel originele en passende wijze geslaagd. Het kunstwerk is onthuld door de commissaris van de Koningin in Fryslân en de burgemeester van Leeuwarderadeel. Het realiseren van dit kunstwerk kan als een groot succes worden gezien. Het kunstwerk herinnerd aan de terpafgravingen. Het is een pilaar die op een basis staat van Zweeds Labrador graniet, wat afkomstig is van een stoomschip dat in 1903 op weg naar Londen bij Terschelling is vergaan. Daarop betonnen elementen met replica’s van op deze plek gevonden voorwerpen (zoals aardewerk). De pilaar wordt bekroond met een stalen schep. De terp in Britsum werd rond 1900 afgegraven en de vruchtbare aarde werd verkocht en verscheept naar de  arme zandgronden. In de winter staat het kunstwerk in het water.

afdrukken