Kaart tonen: Aan Uit

Herdenkingsteken voor Hanso Henricus Schotanus à Steringa Idzerda

Harmen Abma (1937 - 2007) Meer informatie

Beton, RVS Sânpaed, Idzerdaleane 1969

Herdenkingsteken ter nagedachtenis aan de radiopionier Hanso Henricus Schotanus à Steringa Idzerda (1855-1944). Deze werd in Weidum geboren. Hanso Henricus Schotanus à Steringa Idzerda (1885 - 1944) was een belangrijke radiopionier. Op 6 november 1919 verzorgde hij de eerste radio-uitzending voor een algemeen publiek. Deze uitzending is nu erkend als de eerste publieke omroepuitzending ter wereld. Hij begint met regelmatige uitzendingen via zijn zelfgebouwde radiotelefonie-zender PCGG vanuit zijn woning in de Beukstraat in Den Haag. Deze zogenaamde 'Soirée Musicale' werden tot over de landsgrenzen beluisterd. De studio- en zendapparatuur was gemaakt door zijn eigen bedrijfje, de NRI (Nederlandse Radio Industrie). Na faillissement van de NRI in 1924 raakte Idzerda in de vergetelheid. In 1944 werd Hanso Schotanus à Steringa Idzerda door de Duitsers in Wassenaar gefusilleerd. Zijn collectie schonk Idzerda voor zijn dood aan het Postmuseum, later PTTmuseum en nu Museum voor Communicatie. Deze collectie is altijd een op zichzelf staand onderdeel gebleven in de collectie van het PTTmuseum en is als verzamelgebied nooit verder uitgebreid. De collectie vormt vanaf nu één geheel in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. De sculptuur gold lang als het als het eerste abstracte beeld van Friesland. Later werd ontdekt dat in Drachten een beeld van André Volten ouder is (1968).

afdrukken