Kaart tonen: Aan Uit

Monument voor Dr. Eeltsje Halbertsma

Johannes Schröder (1866 - 1935)

Zandsteen Wilhelminapark 1904

De drie broers Joost, Eeltsje en Tsjalling Halbertsma brachten in 1822 het boek de Lapekoer uit, met als inzet Friezen te enthousiasmeren voor het lezen en schrijven in hun eigen taal. Al snel volgden meerdere boeken en bundels, waarvan meerdere tot de Friese klassiekers behoren. Volksliteratuur. Vooral de proza en met name de poëzie van Eeltsje Halbertsma was populair.

Om hem te eren kwam er in 1904 een beeld van hem op initiatief het ‘Selskip foar Fryske Taal en Skriftekennisse’. Het opschrift leest: “Oan Dr Eeltsje Halbertsma – Lju bliuwe ás Fryske tael en liet”. Het beeld stond eerst onopvallend in een hoek van het park en verweerde door de vochtige locatie onder de bomen. Het is daarom in 1994 opgeknapt en verplaatst naar de huidige locatie.

afdrukken