Kaart tonen: Aan Uit

Gedenksteen Eeltsje Halbertsma en Joost Halbertsma

Willem Molkenboer

Natuursteen Halbertsmaplein 4 1875

Joost Hiddes Halbertsma (Grou 23 oktober 1789 - 27 februari 1869) was predikant in Bolsward en een van de oprichters van de Friese beweging. Eeltsje Hiddes Halbertsma (Grou 8 oktober 1797 - Grou 22 maart 1858) studeerde geneeskunde in Leiden en Heidelberg. Eeltsje Halbertsma was ook schrijver, vooral zijn proza en poëzie was populair. De twee broers publiceerden in 1822 de Lapekoer van Gabe-Scroar, een verzameling verhalen en liedjes, door hen zelf gedicht of bewerkt in het Fries. Veel van die liedjes werden in 1876 opnieuw gepubliceerd in het Frysk Lieteboek. De liedjes daaruit worden nog steeds gezongen.

De gedenksteen voor Eeltje Halbertsma is onthuld op 13 oktober 1875 tijdens de algemene vergadering van het Selskip for Fryske Tael en Skriftenkennisse, die het initiatief tot dit gedenkteken genomen had. De onthulling van de steen voor Joost Halbertsma volgende een paar jaar later, op 28 mei 1879, eveneens tijdens een jaarvergadering van het Selskip.  

afdrukken