Kaart tonen: Aan Uit

Zonder titel

Gjalt Blaauw (1945 - ) Meer informatie

Beton, Hardsteen, Plaatstaal Oedsmawei 32, Bij rijkswaterstaat 1996

Het kunstwerk staat op een soort landtong voor het gebouw van Rijkswaterstaat. Het bestaat uit twee objecten die in de verte doen denken aan rokende fabriekspijpen.

Bij het werk van Gjalt Blaauw zijn de basale gegevens van de beeldhouwkunst van belang. Massa, ruimte, materiaal en evenwicht zijn belangrijke thema’s in zijn werk.  Aanvankelijk werkte hij vooral in steen, later zijn daar metaal en, gedurende een periode, glas en objets trouvé bijgekomen. Hij combineert zijn materialen en laat ze op elkaar reageren tot een onderlinge spanning ontstaat. Gjalt Blaauw stapelt en rangschikt schijnbaar achteloos, maar verkent zijn materialen en volumes met grote zorg.

afdrukken